KEP Sistemi Hakkında


Değerli Üyemiz;

Aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. 

KEP SİSTEMİ

Kep e-posta adresinin şirketler tarafından alınarak 2014 yılı başından itibaren kullanılmaya başlanması gerekiyor.

e-posta adresleri tnbkep ve pttkep web sitesindeki form ve taahhütname doldurularak ıslak imzalı şekilde noter veya merkez postanelerden şirket yetkilisi tarafından bir harç karşılığı temin edilebiliyor. Formlara ek olarak,

1- Sicil tasdiknamesi veya Faaliyet belgesi (ito)

2- Yetkili kimlik ve fotokopisi

3- İmza sirküleri aslı ve fotokopisi

4- İmza sirküleri yetki gazetesi sureti

 

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) NEDİR?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) , Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir. Standart elektronik posta (SEP) ile iletişim/belge paylaşımı yasal geçerli olarak ve teknik olarak güvenli kabul edilmeyen, iletimin kesin olarak sağlanamadığı ve inkar edilebilen bir iletişim şeklidir. KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti

altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır. KEP, elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır.

KEP NEDEN KULLANILMALIDIR?

KEP sistemi ile elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim olduğu ve gönderilen iletinin ve eklerinin ne olduğu, güvenli e-imza ve zaman damgası kullanılarak kesin olarak tespit edilebilmektedir. Sistem içerisinde yer alan taraflar arasında, gönderici taraf iletinin kendisi tarafından gönderilmediğini, alıcı taraf da kendisine ulaşmadığını ve iletim zamanını inkar edememektedir. Kayıtlı elektronik posta (KEP), Yönetmelikte “elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli” olarak tanımlanmakta ve KEP iletisi de “KEP sistemi içerisinde KEPHS tarafından üretilen KEP delilini içeren ve KEPHS’nin işlem sertifikası ile imzalanmış ileti” olarak ifade edilmektedir.

KEP SİSTEMİ İLE YAPILABİLECEK İŞLEMLER

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı kurum, kuruluş ve şahıslar arasında elektronik olarak gönderilip alınabilecek, başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, tebligat, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilecektir. Şirketler ile gerçek kişiler arasında ve kurum içi her türlü yazışma, belge paylaşımı, sözleşme, tebligat,

ihtar/ihbar, e-fatura, telefon görüşme dökümleri, banka talimatları, hesap ekstreleri, kredi kartı ekstre gönderimleri, siparişler, ihale teklifleri, e-ticaret işlemleri gibi sayısız alanda kullanılmaya başlanacaktır. Kullanıcılar tarafından istendiği takdirde, iletişimin gizliliği sağlanarak güvenli haberleşme ve elektronik belgelerin güvenli bir ortamda saklanması da KEPHS tarafından verilecek katma değerli hizmetleri ile mümkün olabilecektir.

KEP HİZMETİNİ KİMLER SAĞLAYACAK?

KEP sistemi, yasalar ve ilgili mevzuata uygun ve başta ETSI TS 102 640 standardı olmak üzere uluslararası KEP, bilgi güvenliği, ortak kriterler, iş sürekliliği ve olay yönetimi standartlarına uyumlu olarak altyapısını kurmuş ve BTK’dan yetki almış kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları (KEPHS) tarafından işletilecektir. KEPHS’lar, ilgili yasal mevzuat ve ikincil düzenlemeler kapsamında, düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından denetlenen güven kurumlarıdır. Ülkemizde KEPHS’lar, BTK tarafından denetleneceklerdir. 

 


  • Haberler
  • Forum
Su Yalıtımı
Su Yalıtımı malzemeleri
E - Posta Aboneliği
 
 
Üye Firmalar
JOTUN BOYA SANAYİ VE TİC
02122797878
ZET İZOLASYON ROT. OTO.T
02126011030
EPOZEM ZEMİN TEKNOLOJİER
02164710822
OKALİT YAPI MALZ. İZOLAS
02622908476
TÜRK HENKEL KİMYA SAN. T
02165794087
TEKBAU YAPI MALZEMELERİ
02128580012
MENZEL KİMYA SAN. ve TİC
02122221624
BRV GRADA YAPI KİMYASALL
02163798353
Design by Pathe

Copyright © 2012