SUDER İş Etiği ve Etik Çalışma İlkeleri


  

 

SUDER SU YALITIMCILARI DERNEĞİ İŞ ETİĞİ ve ETİK ÇALIŞMA İLKELERİ

 

Amaç ve Tanım:

Etik evrensel olarak değer yargıları bütünüdür. İş etiği ise evrensel olarak kabul gören yargıları kapsayan ilkeler bütünüdür. SUDER tarafından uygulanması amaçlanan bu ilkeler ile SUDER, hem üyeleri ile ilişkileri açısından, hem sektörün diğer paydaşları, kamu ve özel sektörün ilgili birimleri ile kuracağı ilişkilerde bu çalışmayı referans almak ve istisnasız tüm sürecinde geçerli etik çalışma metodu olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra SUDER üyeleri de gerek diğer üyeler ile aralarında kuracakları ilişkilerde, gerek diğer üçüncü ticari kişilere karşı bu ilkeleri uygulayacaktır.

Kapsam ve Sorumluluk:

Bu ilkeler SUDER üyelerini kapsamaktadır. Sorumluluk ve uygulama Yönetim Kurulu ve görevi ile ilgili olma şartıyla Derneğin diğer organlarındadır.

İlkeler ve Tanımları:

1-Tarafsızlık:

Dernek ve üyeleri konuları ile ilgili alanlarda herhangi bir taraflı yaklaşımda bulunamaz. Üyeler arası ya da üçüncü kişilerle olan ilişkilerde bilimsel ve objektif kurallara uyacağını taahhüt eder.

2-Dürüstlük ve Güvenilirlik:

Dernek ve üyeleri İş yaşamında çevresini saran tüm kişi ve kuruluşlara (müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, hissedarlar, kamu sektörüne ve diğer anılmayan) karşı dürüst davranırlar. Verdikleri sözleri tutmakta özenlidirler ve ticari edimlerini zamanında yerine getirirler. Ticari faaliyetleri ve sundukları hizmet ve ürünleri ile başkalarına bilerek zarar vermezler.

 

3-Kayıtlı ve Standartlara Uygun Çalışma:

Dernek ve üyeleri kayıt dışı ve standart dışı bir sürece giremez. Serbest piyasa koşulları içinde tüm ticari ilişkilerini, imalat, satış, taahhüt ve uygulama ve anılmayan diğer sürecinde geçerli yasa ve standartlara uygun olarak yapar.

4-Çevre Duyarlılığı:

Dernek ve üyeleri yaptıkları tüm ticari ve temsil eylemlerinde çevreye duyarlı, çevre sorunlarını önleyici, çevre ve insan sağlığını koruyucu bir ticari ve temsil eylemi bütünü içindedir. Çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve uygulanmasına katkıda bulunur.

5-İnsan Haklarına Duyarlılık

Dernek ve üyeleri tüm faaliyetlerinde paydaşlarının da hakkını korur ve gözetir. Gayrı ahlaki davranamaz.

6-Karşılıklı Güven:

Dernek ve üyeleri özellikle birbirleri ile olan tüm ticari edimlerinde karşılıklı güven ilkesini geliştirici bir ilişki içindedir.

7-Hukuka Saygı:

Dernek ve üyeleri tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadırlar. Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler. İş yaşamında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

 

8- Çalışma Ortamı ve Çalışanlara karşı Görevler:

Dernek ve üyeleri çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engeller ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar, fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalırlar. Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde, dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar.

9-Siyasi Partiler ile İlişkiler:

Dernek ve üyeleri özellikle SUDER ile ilişkili eylemleri ve uygulamalarında her hangi bir siyasi partiye bağlı olmazlar. Tarafsızlık ilkesine uyarlar.

10-Bilgi elde etme ve saklama:

Dernek ve üyeleri faaliyet alanları içinde kişisel ya da kurumsal hiçbir veri ya da bilgiyi gayrı ahlaki ve yaşa dışı yöntemlerle elde etmez, bulundurmaz ve kullanamaz. Ticari sırları dışında gerekli durumlarda tam ve doğru bilgi vermeyi kabul eder.

11-Hesap Sorulabilirlik:

Dernek ve üyeleri yaptıkları tüm ticari ve temsil işlemlerini hesap sorulabilirlik ilkesine uyacağının kabulü ile yapar.

12-Tüketici Haklarına Saygı ve Tüketiciyi koruma:

Dernek ve üyeleri tüm ticari süreci içinde tüketici haklarını korur ve gözetir.

13-Haksız Rekabette bulunmama:

Dernek ve üyeleri piyasa faaliyetlerinde rakipleri, diğer markalar ve ürünlerle ilgili küçük düşürücü ve gerçek dışı davranış, ifade ve faaliyette bulunmaz.

14-Vergi Ödeme

Dernek ve üyeleri ticari tüm işlerinde hesaplanan vergiyi tam ve zamanında öder. Hem vergi kaybı hem de haksız rekabet oluşturan çalışma yöntemlerine karşıdır.

15-Mahremiyet kuralına uyma:

Dernek üyeleri ve çalışanları iş hayatı içinde öğrenmiş oldukları ticari, şahsi tüm bilgilerin gizliliği ilkesine uyar ve işten, üyelikten ya da ortaklıktan ayrılsa bile bu kurala uyacağını kabul eder.

 


  • Haberler
  • Forum
Su Yalıtımı
Su Yalıtımı malzemeleri
E - Posta Aboneliği
 
 
Üye Firmalar
Zirve Yapı Kimyasalları
02826764402
İzoen Yapı Malz.İzo.İnş.
02126157475
SİLİS AYLITIM VE UYGULAM
03122860818
JAEGER İZOLASYON BANTLAR
05315187945
VOLO YAPI KİMYASALLARI S
02128755051
KarKim Karadeniz Madenci
02167512323
EMÜLZER LTD. ŞTİ.
02125372500
GNY YAPI MÜH.İNŞAAT SAN.
03243263820
Design by Pathe

Copyright © 2012